eTIC Handvest

Beste klanten,

met trots mag ik u aankondigen dat Mission-IT officieel het eTIC Handvest ondertekend heeft.

Wat houdt dit in voor u?
Indien u Mission-IT al langer kent en u mij reeds ontmoet heeft, weet u dat ik steeds tracht een zo persoonlijk mogelijke service te bieden en dat ik alles in het werk stel om u als klant zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn.
Hieraan verandert er niets.

Het eTIC Handvest is een overeenkomst die ik ondertekend heb waarin ik plechtig beloof mijn uiterste best te doen en steeds eerlijk te zijn in mijn dienstverlening. Ik zal u ook steeds volledige offertes bezorgen zodat u op voorhand reeds een correcte weergave heeft van wat u kan verwachten van mijn bezoek.

Hieronder de officiƫle verwoording van deze regels en beloften zoals deze letterlijk in het handvest opgenomen zijn.

1. GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN DIE BEANTWOORDEN AAN DE BEHOEFTEN VAN MIJN KLANT
2. DE OMVANG VAN HET PROJECT DUIDELIJK OMSCHRIJVEN
3. TRANSPARANTIE BIEDEN OVER KOSTEN EN TERMIJNEN
4. CONTRACTUELE BEPALINGEN STRIKT NALEVEN
5. INFORMEREN OVER HULPMIDDELEN EN COMPETENTIES
6. BESCHERMING BIEDEN INDIEN BLIJKT DAT HET ONMOGELIJK IS DE OPDRACHT TE VOLTOOIEN
7. DUIDELIJK INFORMATIE VERSCHAFFEN OVER INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VOOR DE KLANT

Deze 7 gedragsregels staan verder uitgelegd op de pagina “Het engagement van de ict-leveranciers in 7 gedragscodes”

Mission-IT blijft Mission-IT, When IT needs to be PERFECT, we are still on a MISSION!

eTIC ondertekenaar nr 1290